Hedefimiz: Avrupa ve Afrika çapında Zohar’ın basımı ve dağıtımını sağlamak!

Gönüllüler ve destekçiler tarafından oluşturulmuş küresel bir topluluktan güç alan Avrupa Zohar Projesi, birey ve organizasyonlara bağışlanmak üzere Zohar basarken, bir yandan da Zohar öğretilerini herkes için ulaşılabilir kılmanın yeni yollarını geliştiriyor.

Kabala Merkezi kurucusu Rav Ashlag’ın öğrettiği gibi: Bir bireyin kendisi ve dünyaya lütuf ve bereket getirmek için yapabileceği şeyler arasında; Zohar’ı ve onun bilgeliğini Dünya ile paylaşmaktan daha büyük bir şey olamaz.

Zohar Projesi’ne katkıda bulunarak, hem bu büyük çalışmayı destekleme hem de onun ışığından yararlanma şansımız olacak.